REGULAMIN – KURSY FOTOGRAFII I VOUCHERY PREZENTOWE

 1. Organizatorem Kursów Fotografii i innych usług fotograficznych jest Studio Fotograficzne „BiznesFoto Dariusz Śliwiński”, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 74, NIP: 958-118-31-35. 
 2. Kursy są zajęciami dokształcającymi i skierowanymi do osób zainteresowanych fotografią. Mogą w nich brać udział osoby niepełnoletnie, posiadające pisemną zgodę rodziców. Program Kursów ma charakter autorski i jest własnością intelektualną Organizatora. 
 3. Zapisy na Kursy przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej www.KURS-FOTOGRAFII.COM.PL w odpowiedniej dla danego kursu zakładce. Wysyłając formularz deklarujesz akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. 
 4. Rezerwacja miejsca na Kursie wiąże się z uiszczeniem opłaty w ciągu 3 dni od przesłania elektronicznego zgłoszenia. W przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu na Kurs decyduje kolejność wpłat. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko OBDAROWANEJ OSOBY oraz wybrany Kurs lub usługę.

  Numer konta w mBanku:
  BiznesFoto Dariusz Śliwiński – 28 1140 2004 0000 3202 7407 0060 
 5. Terminy Kursów i szczegółowe informacje ogłaszane są na stronie Organizatora oraz przesyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób na dany Kurs lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora termin Kursu może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie.
 6. Voucher prezentowy uprawnia do wzięcia udziału w konkretnym rodzaju Kursu lub usługi fotograficznej określonej przy jego zakupie. Aby zrealizować posiadany Voucher, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić się do Organizatora e-mailowo lub telefonicznie. W przypadku Vouchera na Kurs Fotografii należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na konkretny Kurs. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia jego zakupu i nie podlega zwrotowi, chyba że Organizator nie będzie w stanie wywiązać się z jego realizacji. W szczególnych przypadkach ważność Vouchera może zostać przedłużona – decyzja ta należy do Organizatora i nie podlega reklamacji.
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu lub innej usługi fotograficznej na mniej niż 3 dni od terminu ich planowanego rozpoczęcia opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnację należy zgłaszać na adres e-mailowy Organizatora. 
 8. Uczestnicy Kursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zamieszczenie fotografii powstałych podczas zajęć – na stronach internetowych Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub zniszczenia sprzętu i innych rzeczy uczestnika powstałe w trakcie Kursów. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestnik organizuje sobie we własnym zakresie.
 10. Aktualny regulamin Kursów i  innych usług dostępny jest na stronie Organizatora, a jego ewentualne zmiany mogą być dokonywane bez wcześniejszego powiadamiania.